Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 01/08/2008 23:48

Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.

Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Hãy như vậy. Xin hãy như vậy

Nếu ngươi gặp phật
Ngươi có giết phật không?
Nếu ngươi gặp mẹ cha
Ngươi có giết mẹ cha?
Tại sao lại giết?

Những gì làm bằng đất
Gặp mưa sẽ đổ tan tành.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản tiếng Anh

Why kill?

Let be. Please, let be.
Kill Buddha
if you meet him?
Kill mother and father
if you meet them? Why kill?
Things made of clay all fall to bits
once soaked by monsoon rains.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời