23/05/2024 16:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tại sao lại sát sinh?

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 01/08/2008 23:48

 

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Hãy như vậy. Xin hãy như vậy

Nếu ngươi gặp phật
Ngươi có giết phật không?
Nếu ngươi gặp mẹ cha
Ngươi có giết mẹ cha?
Tại sao lại giết?

Những gì làm bằng đất
Gặp mưa sẽ đổ tan tành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Tại sao lại sát sinh?