Ha, ha! Hôm nay là ngày đẹp nhất
Đẹp nhất với ai giã biệt cõi trần
Đẹp nhất với ai vừa được sinh ra
Và bắt đầu cuộc sống rên rỉ
Bầu trời mang điềm gở

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)