23/05/2024 15:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôm nay

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 01/08/2008 23:45

 

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Ha, ha! Hôm nay là ngày đẹp nhất
Đẹp nhất với ai giã biệt cõi trần
Đẹp nhất với ai vừa được sinh ra
Và bắt đầu cuộc sống rên rỉ
Bầu trời mang điềm gở

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Hôm nay