Cặp sừng hươu năm tháng mọc lên
Giờ những ngọn gió thu thổi qua và mắc lại

Còn những gì đã đi qua ngọn đồi ?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)