29/05/2024 12:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ảo ảnh

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 10/03/2008 00:54

 

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Cặp sừng hươu năm tháng mọc lên
Giờ những ngọn gió thu thổi qua và mắc lại

Còn những gì đã đi qua ngọn đồi ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Ảo ảnh