Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 04/08/2008 04:02, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 12/12/2011 21:44

이어도

아무도 이어도에 간 일이 없다.
그러나 누구인가 갔다 한다.
가서는 영영 돌아오지 않았다 한다.
이어도 어디 있나
물결 靑銅 골짜기
동남방으로 동남방으로
눈썹 불태우는 수평선뿐이다.
이어도 어디 있나.
濟州 漁夫 핏속에 사무친 섬
아무리 노 저어도
돛 올려 내달려도
濟州의 꿈 어디 있나.
이어도 어디 있나
城山 해돋이 장님의 섬
파도야 파도야 너뿐이다.
파도 온누리에 북을 울려라.
흰구름 일어나거라.
세찬 호니보름 오거라.
여기 어디냐
여기 어디냐
올 대로 와버린 바다 돌이킬 수 없다.
두고 온 딸의 울음소리
파도 속에 박혀 있다.
濟州 漁夫 몇천년동안 이어도 어디 있나.
그러나 저기 있다.
저기 있다가 사라졌다.
이어도 어디 있나.
아무도 간 일이 없다.
그러나 누군가가 갔다.
가서 돌아오지 않을 뿐
저기 있다.
저기 있다.
아니다. 파도뿐이다. 숨막히는 파도뿐이다

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Tôi chưa thấy ai đến đảo Eoh
Dẫu nghe nói đã có người đến đó
Và chẳng bao giờ trở về
Nhưng đảo Eoh ở đâu?
Dưới những thung lũng màu đồng của những đợt sóng
Phía đông nam, phía đông nam
Nằm nơi chân trời làm héo mòn con mắt
Nhưng đảo Eoh ở đâu?
Người ra đi trên con thuyền dựng tất cả cánh buồm
Người đã đẩy mái chèo nặng nhọc
Có thể đảo Eoh nằm trong giấc mơ của Cheju
Sâu trong máu của những người đánh cas
Nằm rất gần đâu đấy quanh ta?
Đảo Eoh ở đâu? hòn đảo của người mù
Ngắm nhìn mặt trời mọc từ Songsan?
Nhưng đợt sóng không bao giờ kết thúc
Và tiếng sấm cô đơn dội về thế gian này
Bầu trời nở ra từng chùm mây trắng
Những con sóng lừng từ từ đổ đến
Nhưng chúng ta đang ở đâu?
Chúng ta ở đâu?
Trong tiếng sóng rền rĩ tôi chợt nghe thấy
Tiếng con gái tôi khóc vọng phía sau
Có phải đảo Eoh ở đâu đấy rất gần?
Những ngư dân đã hàng ngàn năm đến đảo này thả lưới?
Đảo Eoh đã từng ở đó nhưng rồi biến mất
Có phải đảo Eoh ở đâu đấy rất gần?
Chưa bo giờ có ai đến đó
Nhưng vẫn có người đến
Và không trở về
Ôi, đảo Eoh ở đó, đúng là ở đó
Nhưng không. Chẳng có gì ngoài những đợt sóng
Những đợt sóng ngày đêm làm mê mẩn con người.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản tiếng Anh

Eoh Island  
 

No one ever went to Eoh Island.   
They say someone went, though,   
went and never came back.   
But where is Eoh Island?   
Down the waves'bronze valleys   
south-east, south-east, lies   
only the eyeball-searing horizon.   
But where is Eoh Island?   
Row as hard as you can   
skim with all sails set!   
Perhaps that island, Cheju's dream,   
deep in its fishermen's blood,   
lies somewhere near?   
Where is Eoh Island, the blind man's island   
glimpsed at sunrise over Songsan?   
Waves, endless waves, alone   
thunder on, waves, thunder to the world.   
Arise, white clouds.   
Mighty surf, come rolling.   
But where are we?   
Where are we?   
The sea comes breaking, no return.   
In the waves hear the sound   
of my daughter crying, left behind.   
Is Eoh Island anywhere near   
the thousands of years spent fishing here?   
It is there, though!   
It was there, then it vanished.   
Is Eoh Island anywhere near?   
No one ever went there.   
Yet someone went   
went and will never come back again.   
Oh it's there, for sure, it's there.   
Oh no. Only waves.   
Nothing but overpowering waves.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời