23/05/2024 16:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đảo Eoh
이어도

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 04/08/2008 04:02

 

Nguyên tác

아무도 이어도에 간 일이 없다.
그러나 누구인가 갔다 한다.
가서는 영영 돌아오지 않았다 한다.
이어도 어디 있나
물결 靑銅 골짜기
동남방으로 동남방으로
눈썹 불태우는 수평선뿐이다.
이어도 어디 있나.
濟州 漁夫 핏속에 사무친 섬
아무리 노 저어도
돛 올려 내달려도
濟州의 꿈 어디 있나.
이어도 어디 있나
城山 해돋이 장님의 섬
파도야 파도야 너뿐이다.
파도 온누리에 북을 울려라.
흰구름 일어나거라.
세찬 호니보름 오거라.
여기 어디냐
여기 어디냐
올 대로 와버린 바다 돌이킬 수 없다.
두고 온 딸의 울음소리
파도 속에 박혀 있다.
濟州 漁夫 몇천년동안 이어도 어디 있나.
그러나 저기 있다.
저기 있다가 사라졌다.
이어도 어디 있나.
아무도 간 일이 없다.
그러나 누군가가 갔다.
가서 돌아오지 않을 뿐
저기 있다.
저기 있다.
아니다. 파도뿐이다. 숨막히는 파도뿐이다

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Tôi chưa thấy ai đến đảo Eoh
Dẫu nghe nói đã có người đến đó
Và chẳng bao giờ trở về
Nhưng đảo Eoh ở đâu?
Dưới những thung lũng màu đồng của những đợt sóng
Phía đông nam, phía đông nam
Nằm nơi chân trời làm héo mòn con mắt
Nhưng đảo Eoh ở đâu?
Người ra đi trên con thuyền dựng tất cả cánh buồm
Người đã đẩy mái chèo nặng nhọc
Có thể đảo Eoh nằm trong giấc mơ của Cheju
Sâu trong máu của những người đánh cas
Nằm rất gần đâu đấy quanh ta?
Đảo Eoh ở đâu? hòn đảo của người mù
Ngắm nhìn mặt trời mọc từ Songsan?
Nhưng đợt sóng không bao giờ kết thúc
Và tiếng sấm cô đơn dội về thế gian này
Bầu trời nở ra từng chùm mây trắng
Những con sóng lừng từ từ đổ đến
Nhưng chúng ta đang ở đâu?
Chúng ta ở đâu?
Trong tiếng sóng rền rĩ tôi chợt nghe thấy
Tiếng con gái tôi khóc vọng phía sau
Có phải đảo Eoh ở đâu đấy rất gần?
Những ngư dân đã hàng ngàn năm đến đảo này thả lưới?
Đảo Eoh đã từng ở đó nhưng rồi biến mất
Có phải đảo Eoh ở đâu đấy rất gần?
Chưa bo giờ có ai đến đó
Nhưng vẫn có người đến
Và không trở về
Ôi, đảo Eoh ở đó, đúng là ở đó
Nhưng không. Chẳng có gì ngoài những đợt sóng
Những đợt sóng ngày đêm làm mê mẩn con người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Đảo Eoh