Mọi vật đều toả sáng
Cái cối trống rỗng

Không ai ngạc nhiên về bầy châu chấu
Đang nô đùa náo đông đêm trăng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)