23/05/2024 15:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm trăng

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2008 01:47

 

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Mọi vật đều toả sáng
Cái cối trống rỗng

Không ai ngạc nhiên về bầy châu chấu
Đang nô đùa náo đông đêm trăng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Đêm trăng