Mặt trời mọc ngã tư đường
Thị thành vắng lặng đời thường đầu đông
Một mình cửa vắng ngóng trông
Lá cây trắng tuyết, trên không cánh diều


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)