Mặt trời mọc ngã tư đường
Thị thành vắng lặng đời thường đầu đông
Một mình cửa vắng ngóng trông
Lá cây trắng tuyết, trên không cánh diều


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)