Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 08/08/2008 08:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 27/02/2011 18:05

그때는

누가 모르겠는가
누구나 느끼고
누구나 겪은
그것을 누가 모르겠는가

모두가 알면서도 그때는
모르는 체했었다
아무도 말하지 못하고
아무도 쓰지 못한
그것을 이렇게
우리말로 이야기하고
우리글로 써서
남겼다

그것을 누가 모르겠는가
이제 와서 쉽게 말하지 말고
생각해보라 당신은 그때
무엇을 했는가

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Có lẽ nào không một ai biết?
Những gì mọi người cảm thấy
Những gì mọi người trải qua
Có lẽ nào không có ai hay?

Trong những ngày xưa ấy
Mọi người đều biết
Nhưng giả vờ không hay
Những điều không ai nói
Những điều không ai viết
Được vang lên
Bằng ngôn ngữ chúng ta
Và lan truyền mãi mãi

Có lẽ nào không một ai hay?
Xin đừng lấp liếm
Thời gian giờ đã đổi thay
Hãy dừng lại và suy ngẫm
Trong những ngày xưa ấy
Ngươi đã làm gì?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản tiếng Anh

In those days

Was there anyone who didn't know?
What everyone felt
What everyone went through
Was there anyone who didn't know?

In those days
everybody knew
but pretended not to know
What no one could say
what no one could write
was spoken
in our language
written in our alphabet
and communicated

Was there anyone who didn't know?
Don't speak too glibly now times have changed
Stop and think
In those days
what did you do?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời