Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 09/08/2008 08:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 24/02/2011 20:18

매미가 없던 여름

감나무에서 노래하던 매미 한 마리
날아가다 갑자기 공중에서 멈추었다
아하 거미줄이 쳐 있었구나
추녀 끝에 숨어 있던 거미가
몸부림치는 매미를 단숨에 묶어버렸다
양심이나 이념 같은 것은
말할 나위도 없고
후회나 변명도 쓸데없었다
일곱 해 동안 다듬어온
매미의 아름다운 목청은
겨우 이레 만에
거미밥이 되고 말았다
그렇다 걸리면 그만이다
매미들은 노래를 멈추고
날지도 않았다
유달리 무덥고 긴 여름이었다

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Một con ve cất tiếng hát trên cây hồng vàng
Rồi bay đi và bất chợt mất tiếng giữa không trung
A ha, một con nhện nấp dưới mái hiên và giăng tơ khắp ngả!
Trong khoảnh khắc con ve đã bị mắc vào
Chẳng có gì sâu sắc như khoa học hay tư tưởng
Chẳng có chốn nào cho đau khổ, cảm thông
Cái khoảnh khắc cuối cùng của bảy năm chuẩn bị
Giọng hát của con ve
Và sau đúng bảy ngày kết thúc
Với bữa ăn tối của con nhện

Nếu người bị sa lưới như con ve kia
Người cũng gặp những điều như thế
Những con ve ngừng hát bay đi
Đấy là một mùa hè nóng bỏng không thể nào quên được.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản tiếng Anh

The summer there were no cicadas

One cicada was singing in a persimmon tree
then flew off but was abruptly checked in mid-air
Ahah a spider's web spreading wide!
The spider hiding under the edge of the roof
had the struggling cicada tied up in a flash
no point in mentioning anything like
conscience or ideas
no place for regret or excuses
At the end of seven years' training
the cicada's lovely voice
after scarcely seven days
ended up as a spider's supper
If you're caught like that you've had it
The cicadas stopped singing
and flying
It was a remarkably long hot summer

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời