23/05/2024 16:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trong những ngày xưa ấy
그때는

Tác giả: Kim Kwang-kyu - 김광규

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 08/08/2008 08:17

 

Nguyên tác

누가 모르겠는가
누구나 느끼고
누구나 겪은
그것을 누가 모르겠는가

모두가 알면서도 그때는
모르는 체했었다
아무도 말하지 못하고
아무도 쓰지 못한
그것을 이렇게
우리말로 이야기하고
우리글로 써서
남겼다

그것을 누가 모르겠는가
이제 와서 쉽게 말하지 말고
생각해보라 당신은 그때
무엇을 했는가

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Có lẽ nào không một ai biết?
Những gì mọi người cảm thấy
Những gì mọi người trải qua
Có lẽ nào không có ai hay?

Trong những ngày xưa ấy
Mọi người đều biết
Nhưng giả vờ không hay
Những điều không ai nói
Những điều không ai viết
Được vang lên
Bằng ngôn ngữ chúng ta
Và lan truyền mãi mãi

Có lẽ nào không một ai hay?
Xin đừng lấp liếm
Thời gian giờ đã đổi thay
Hãy dừng lại và suy ngẫm
Trong những ngày xưa ấy
Ngươi đã làm gì?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Kwang-kyu » Trong những ngày xưa ấy