(Trên xứ sở sương mù, tôi muốn làm bạn với tất cả mọi người. Tôi cũng muốn mặc cả khi mua hàng. Nhưng từ ngữ của tôi đã hoàn toàn thất bại. Lý do là vì tôi quá ngốc nghếch không hiểu được cách nói chuyện cơ bản dưới đây)

Không
Thế là sai
Tôi không đồng ý

Vâng thưa ngài
Như vậy là đúng
Tôi đồng ý với ngài

Tất nhiên
Các ngươi phải luôn đồng ý
Nhưng cũng khó vô cùng để không đồng ý với tôi
Trong từ điển của Ngươi
Những từ không đồng ý không tồn tại
Và trong từ điển của tôi
Những từ đồng ý không tồn tại

Và như vậy chúng ta
Dùng những ngôn từ giống nhau
Nhưng những cuốn từ điển của chúng ta
Lại khác nhau
Tôi sẽ cẩn thận hơn thưa ngài
Trước khi các ngài không đồng ý
Tôi sẽ đồng ý


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)