Đã có những tháng năm chúng ta từng tin
Chúng ta giống Chúa trời
Hoặc Chúa trời giống chúng ta

Với một con mắt, một cái tai, một cánh tay và một cái chân
Để rẽ trái và rẽ phải, rẽ phải và rẽ trái
Một cái miệng muốn lên tiếng và những bộ phận sinh dục muốn lẩn trốn
Chúng ta luôn so sáng phải và trái
Và chế tạo ra những quả lắc, những bánh xe và dựng những bức tường

Không thể mang vác nổi những gì không thể chia ra
Thì chúng ta chia nát những cánh đồng, những quả đồi và biển cả
Thành bên phải và bên trái
Và cuối cùng thậm chí chúng ta chia thành phải và trái
Cả ánh sàng, âm thanh và những ngôi sao

Đến lúc này chúng ta không thể chia cái đầu và thân thể chúng ta
Vì thế chúng ta chọn cách uống rượu khi ăn cá sống
Trong khi những con cá bơn run rẩy và đập đuôi tuyệt vọng
Chúng ta xẻ thịt và ăn sống chúng
Và phá lên cười khi ngắm nhìn đôi mắt cá
Đang đông lại kỳ dị phía tay phải chúng ta

Nhưng thậm chí bây giờ chúng ta không thể nhận ra
Con cá bơn này đơn giản là không thể nào chia được
Thành bên phải và bên trái, bên trái và bên phải
Và chúng ta hoàn toàn không nhận thấy
Con cá bơn nhìn giống cái gì?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)