29/05/2024 12:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi chúng ta ăn cá bơn
도다리를 먹으며

Tác giả: Kim Kwang-kyu - 김광규

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 27/02/2011 17:58

 

Nguyên tác

일찍부터 우리는 믿어왔다
우리가 하느님과 비슷하거나
하느님이 우리를 닮았으리라고

말하고 싶은 입과 가리고 싶은 성기의
왼쪽과 오른쪽 또는 오른쪽과 왼쪽에
눈과 귀와 팔과 다리를 하나씩 나누어 가진
우리는 언제나 왼쪽과 오른쪽을 견주어
저울과 바퀴를 만들고 벽을 쌓았다

나누지 않고는 견딜 수 없어
자유롭게 널려진 산과 들과 바다를
오른쪽과 왼쪽으로 나누고

우리의 몸과 똑같은 모양으로
인형과 훈장과 무기를 만들고
우리의 머리를 흉내내어
교회와 관청과 학교에 세웠다
마침내는 소리와 빛과 별까지도
왼쪽과 오른쪽으로 나누고

이제는 우리의 머리와 몸을 나누는 수밖에 없어
생선회를 안주삼아 술을 마신다
우리의 모습이 너무나 낯설어
온몸을 푸들푸들 떨고 있는
도다리의 몸뚱이를 산 채로 뜯어먹으며
묘하게도 두 눈이 오른쪽에 몰려붙었다고 웃지만

아직도 우리는 모르고 있다
오른쪽과 왼쪽 또는 왼쪽과 오른쪽으로
결코 나눌 수 없는
도다리가 도대체 무엇을 닮았는지를

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Đã có những tháng năm chúng ta từng tin
Chúng ta giống Chúa trời
Hoặc Chúa trời giống chúng ta

Với một con mắt, một cái tai, một cánh tay và một cái chân
Để rẽ trái và rẽ phải, rẽ phải và rẽ trái
Một cái miệng muốn lên tiếng và những bộ phận sinh dục muốn lẩn trốn
Chúng ta luôn so sáng phải và trái
Và chế tạo ra những quả lắc, những bánh xe và dựng những bức tường

Không thể mang vác nổi những gì không thể chia ra
Thì chúng ta chia nát những cánh đồng, những quả đồi và biển cả
Thành bên phải và bên trái
Và cuối cùng thậm chí chúng ta chia thành phải và trái
Cả ánh sàng, âm thanh và những ngôi sao

Đến lúc này chúng ta không thể chia cái đầu và thân thể chúng ta
Vì thế chúng ta chọn cách uống rượu khi ăn cá sống
Trong khi những con cá bơn run rẩy và đập đuôi tuyệt vọng
Chúng ta xẻ thịt và ăn sống chúng
Và phá lên cười khi ngắm nhìn đôi mắt cá
Đang đông lại kỳ dị phía tay phải chúng ta

Nhưng thậm chí bây giờ chúng ta không thể nhận ra
Con cá bơn này đơn giản là không thể nào chia được
Thành bên phải và bên trái, bên trái và bên phải
Và chúng ta hoàn toàn không nhận thấy
Con cá bơn nhìn giống cái gì?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Kwang-kyu » Khi chúng ta ăn cá bơn