Và bây giờ nếu
Một nhà thơ không nghĩ gì ngoài những bài thơ
Một chính trị gia không nghĩ gì ngoài chính trị
Một thương gia không nghĩ gì ngoài buôn bán
Một công nhân không nghĩ gì ngoài lao động
Một quan toà không nghĩ gì ngoài luật pháp
Một người lính không nghĩ gì ngoài chiến tranh
Một kỹ sư không nghĩ gì ngoài nhà máy
Một nông dân không nghĩ gì ngoài nông trại
Một viên chức không nghĩ gì ngoài văn phòng
Một học giả không nghĩ gì ngoài nghiên cứu

Và tất cả nếu như vậy
Trái đất sẽ trở thành thiên đường
Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực
Và nếu không một ai nghĩ đến mối liên hệ

Giữa thơ ca và chính trị
Giữa chính trị và buôn bán
Giữa buôn bán và lao động
Giữa lao đông và luật pháp
Giữa luật pháp và chiến tranh
Giữa chiến tranh và nhà máy
Giữa nhà máy và nông trại
Giữa nông trại và văn phòng
Giữa văn phòng và nghiên cứu
thì sẽ chẳng có gì
ngoài những tờ giấy vụn và
quyền lực và
tiền bạc và
những tiếng nổ và
những nhà tù và
những đổ nát và
những suy đồi và
những đàn áp và
những thống kê số học

sẽ tồn tại


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)