23/05/2024 16:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giữa những suy nghĩ
생각의 사이

Tác giả: Kim Kwang-kyu - 김광규

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 06/12/2011 01:45

 

Nguyên tác

시인은 오로지 시만을 생각하고
정치가는 오로지 정치만을 생각하고
경제인은 오로지 경제만을 생각하고
근로자는 오로지 노동만을 생각하고
법관은 오로지 법만을 생각하고
군인은 오로지 전쟁만을 생각하고
기사는 오로지 공장만을 생각하고
농민은 오로지 농사만을 생각하고
관리는 오로지 관청만을 생각하고
학자는 오로지 학문만을 생각한다면
이 세상이 낙원이 될 것 같지만

시와 정치의 사이
정치와 경제의 사이
경제와 노동의 사이
노동과 법의 사이
법과 전쟁의 사이
전쟁과 공장의 사이
공장과 농사의 사이
농사와 관청의 사이
관청과 학문의 사이를

생각하는 사람이 없으면 다만

휴지와
권력과
돈과
착취와
형무소와
폐허와
공해와
농약과
억압과
통계가

남을 뿐이다.

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Và bây giờ nếu
Một nhà thơ không nghĩ gì ngoài những bài thơ
Một chính trị gia không nghĩ gì ngoài chính trị
Một thương gia không nghĩ gì ngoài buôn bán
Một công nhân không nghĩ gì ngoài lao động
Một quan toà không nghĩ gì ngoài luật pháp
Một người lính không nghĩ gì ngoài chiến tranh
Một kỹ sư không nghĩ gì ngoài nhà máy
Một nông dân không nghĩ gì ngoài nông trại
Một viên chức không nghĩ gì ngoài văn phòng
Một học giả không nghĩ gì ngoài nghiên cứu

Và tất cả nếu như vậy
Trái đất sẽ trở thành thiên đường
Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực
Và nếu không một ai nghĩ đến mối liên hệ

Giữa thơ ca và chính trị
Giữa chính trị và buôn bán
Giữa buôn bán và lao động
Giữa lao đông và luật pháp
Giữa luật pháp và chiến tranh
Giữa chiến tranh và nhà máy
Giữa nhà máy và nông trại
Giữa nông trại và văn phòng
Giữa văn phòng và nghiên cứu
thì sẽ chẳng có gì
ngoài những tờ giấy vụn và
quyền lực và
tiền bạc và
những tiếng nổ và
những nhà tù và
những đổ nát và
những suy đồi và
những đàn áp và
những thống kê số học

sẽ tồn tại

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Kwang-kyu » Giữa những suy nghĩ