Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 08/08/2008 04:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/02/2011 20:23

어린 게의 죽음

어미를 따라 잡힌
어린 게 한마리

큰 게들이 새끼줄에 묶여
거품을 뿜으며 헛발질할 때
게장수의 구럭을 빠져나와
옆으로 옆으로 아스팔트를 기어간다
개펄에서 숨바꼭질하던 시절
바다의 자유는 어디 있을까
눈을 세워 사방을 두리번거리다
달려오는 군용 트럭에 깔려
길바닥에 터져 죽는다

먼지 속에 썩어가는 어린 게의 시체
아무도 보지 않는 찬란한 빛

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Một con cua con bé nhỏ
Bị bắt cùng mẹ nó

Nó ngã nhào từ chiếc rổ của người bán hàng rong
Trong khi những con cua càng bị buộc chặt tức sùi bọt mép

Con cua nhỏ đang bò qua đường
Nó tìm kiếm nơi ẩn náu dưới bùn
Và sự tự do nơi biển cả

Nó giương đôi mắt tìm kiếm xung quanh
Rồi bị một chiếc xe quân sự chạy qua đường
Cán chết

Nơi có xác chết của con cua nhỏ đang rữa nát trong cát bụi
Không một ai nhận thấy ánh lấp lánh toả ra.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản tiếng Anh

Death of a baby crab

One baby crab
caught together with its mother

tumbles out of the hawker's basket
while the big crabs fixed in a straw rope
foam and wave aimless legs
It crawls off sideways sideways over the roadway
in quest of past days of hide-and-seek in the mud
and the freedom of the sea
It pricks up its eyes and gazes all around
then dies squashed across the roadway  
run over by a speeding army truck

Where the baby crab's remains rot in the dust
no one sees how the light of glory shines

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời