29/05/2024 13:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái chết của một con cua con
어린 게의 죽음

Tác giả: Kim Kwang-kyu - 김광규

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 08/08/2008 04:19

 

Nguyên tác

어미를 따라 잡힌
어린 게 한마리

큰 게들이 새끼줄에 묶여
거품을 뿜으며 헛발질할 때
게장수의 구럭을 빠져나와
옆으로 옆으로 아스팔트를 기어간다
개펄에서 숨바꼭질하던 시절
바다의 자유는 어디 있을까
눈을 세워 사방을 두리번거리다
달려오는 군용 트럭에 깔려
길바닥에 터져 죽는다

먼지 속에 썩어가는 어린 게의 시체
아무도 보지 않는 찬란한 빛

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Một con cua con bé nhỏ
Bị bắt cùng mẹ nó

Nó ngã nhào từ chiếc rổ của người bán hàng rong
Trong khi những con cua càng bị buộc chặt tức sùi bọt mép

Con cua nhỏ đang bò qua đường
Nó tìm kiếm nơi ẩn náu dưới bùn
Và sự tự do nơi biển cả

Nó giương đôi mắt tìm kiếm xung quanh
Rồi bị một chiếc xe quân sự chạy qua đường
Cán chết

Nơi có xác chết của con cua nhỏ đang rữa nát trong cát bụi
Không một ai nhận thấy ánh lấp lánh toả ra.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Kwang-kyu » Cái chết của một con cua con