Ngươi chẳng bao giờ đọc một câu thơ
Và cũng chẳng bao giờ đọc một chương tiểu thuyết
Ngươi đã sống một đời yên ổn
Ngươi kiếm được nhiều tiền và chức tước cao

Đến khi chết thì ngươi để lại
một tấm bia nguy nga trên mộ của mình
Tấm bia viết những dòng văn vẻ
tán dương công đức của ngươi
Và trái đất dẫu tan thành tro bụi
tấm bia mộ của ngươi cũng chẳng hề gì
vẫn còn lại như tài liệu lịch sử giá trị

Và điạ ngục nào lịch sử sẽ ghi lại?
Còn tấm bia mộ nào để lại của nhà thơ?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)