23/05/2024 15:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bia mộ
묘비명

Tác giả: Kim Kwang-kyu - 김광규

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 02/08/2008 09:07

 

Nguyên tác

한 줄의 시는 커녕
단 한 권의 소설도 읽은 바 없이
그는 한 평생을 행복하게 살며
많은 돈을 벌었고
높은 자리에 올라
이처럼 훌륭한 비석을 남겼다
그리고 어느 유명한 문인이
그를 기리는 묘비명을 여기에 썼다
비록 이 세상이 잿더미가 된다 해도
불의 뜨거움 굳굳이 견디며
이 묘비는 살아남아
귀중한 사료(史料)가 될 것이니
역사는 도대체 무엇을 기록하며
시인은 어디에 무덤을 남길 것이냐

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Ngươi chẳng bao giờ đọc một câu thơ
Và cũng chẳng bao giờ đọc một chương tiểu thuyết
Ngươi đã sống một đời yên ổn
Ngươi kiếm được nhiều tiền và chức tước cao

Đến khi chết thì ngươi để lại
một tấm bia nguy nga trên mộ của mình
Tấm bia viết những dòng văn vẻ
tán dương công đức của ngươi
Và trái đất dẫu tan thành tro bụi
tấm bia mộ của ngươi cũng chẳng hề gì
vẫn còn lại như tài liệu lịch sử giá trị

Và điạ ngục nào lịch sử sẽ ghi lại?
Còn tấm bia mộ nào để lại của nhà thơ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Kwang-kyu » Bia mộ