Nếu người soi vào chiếc gương lồi lõm
Đôi mắt người sẽ nằm ở dưới cằm
Mũi người mọc phía trên đôi mắt
Tai người trên đỉnh đầu giống chiếc tù và
Răng nanh người chìa ra giống răng Dracula
Ôi có phải mặt chúng ta giống mặt Dracula
Hay tất cả vì chiếc gương có lỗi?

Nếu Dracula có đôi mắt dưới cằm
Có cái mũi mọc trên đôi mắt
Trên đỉnh đầu cái tai như chiếc tù và
Và răng nanh mọc chìa ra
Soi vào gương này Dracula nhận thấy
Gã trở thành người có bộ mặt đẹp trai
Có phải mặt Dracula giống gương mặt ấy
Hay tất cả vì lỗi của chiếc gương?

Tôi chỉ có một ước mơ giản dị
Rằng cho đến bao giờ có được một chiếc gương
Để khi soi người thấy giống người
Dracula soi vào thấy giống Dracula


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)