23/05/2024 15:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bộ mặt và chiếc gương
얼굴과 거울

Tác giả: Kim Kwang-kyu - 김광규

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 06/12/2011 20:31

 

Nguyên tác

울퉁불퉁한 거울을 들여다보면
눈이 턱 아래로 내려가고
코가 눈 위로 올라가고
귀가 머리 위로 뿔처럼 솟아오르고
드라큘라처럼 송곳니가 뻐드러져 나온다
우리의 얼굴이 정말로 그렇게 생겼는가
아니면 이것은 거울이 잘못된 때문인가

눈이 턱 아래 붙어 있고
코가 눈 위에 달려 있고
귀가 머리 위에 뿔처럼 솟아 있고
송곳니가 뻐드러져 나온 드라큘라가
울퉁불퉁한 거울을 들여다보면
아주 반듯한 사람이 모습이 된다
드라큘라의 얼굴이 정말로 그렇게 생겼는가
아니면 이것은 거울이 잘못된 때문인가

너무나도 보잘것없는 소원이지만
사람에겐 사람의 모습을
드라큘라에겐 드라큘라의 모습을
그대로 보여주는 거울을 갖고 싶다

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Nếu người soi vào chiếc gương lồi lõm
Đôi mắt người sẽ nằm ở dưới cằm
Mũi người mọc phía trên đôi mắt
Tai người trên đỉnh đầu giống chiếc tù và
Răng nanh người chìa ra giống răng Dracula
Ôi có phải mặt chúng ta giống mặt Dracula
Hay tất cả vì chiếc gương có lỗi?

Nếu Dracula có đôi mắt dưới cằm
Có cái mũi mọc trên đôi mắt
Trên đỉnh đầu cái tai như chiếc tù và
Và răng nanh mọc chìa ra
Soi vào gương này Dracula nhận thấy
Gã trở thành người có bộ mặt đẹp trai
Có phải mặt Dracula giống gương mặt ấy
Hay tất cả vì lỗi của chiếc gương?

Tôi chỉ có một ước mơ giản dị
Rằng cho đến bao giờ có được một chiếc gương
Để khi soi người thấy giống người
Dracula soi vào thấy giống Dracula

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Kwang-kyu » Bộ mặt và chiếc gương