Anh bạn cũ của tôi
Sống cùng người mẹ goá
Giờ anh đã ngoại ngũ tuần
Và tóc trên đầu điểm bạc

Hôm nay anh đi siêu thị
Ve áo cài chiếc băng tang
Cùng với người vợ của mình
Họ chọn mua ca-ra-vát

Từ ngày hai người lấy nhau
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy
Niềm vui và lòng thanh thản
Trên gương mặt họ hôm nay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)