Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ;
Câu nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.


Cặp câu đối này kể những thứ đặc trưng ở mỗi nhà trong ngày Tết truyền thống nước ta.

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931