Hỡi cô thắt dải lưng xanh,
Có về Phú Diễn với anh thì về.
Phú Diễn có cây bồ đề,
Có sông tắm mát, có nghề ăn chơi.


Phú Diễn tên nôm là Kẻ Diễn, xã thuộc huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002