26/06/2021 00:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỡi cô thắt dải lưng xanh (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/09/2020 10:52

 

Hỡi cô thắt dải lưng xanh,
Có về Phú Diễn với anh thì về.
Phú Diễn có cây bồ đề,
Có sông tắm mát, có nghề ăn chơi.
Phú Diễn tên nôm là Kẻ Diễn, xã thuộc huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hỡi cô thắt dải lưng xanh (II)