Ngòi sách, ruộng học là đây,
Cho nên Phú Diễn, đất này lắm quan.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002