Con cú ăn trầu đỏ môi,
Có ai lấy lẽ chú tôi thì vào.
Thím tôi chả bảo làm sao,
Nói lên vài tiếng, lào nhào mấy câu.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004