Chém cha con mắt lá khoai,
Liếc chồng thì ít, liếc trai thì nhiều.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006