Đời vua Thái Tổ, Thái Tông
Con bế, con dắt, con bồng, con mang
Bò đen húc lộn bò vàng
Hai con húc chắc đâm quàng xuống sông
Thằng bé đi về bảo ông
Bò đen ta đã xuống sông mất rồi


Bài này ca ngợi hai vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông nhân dân sống sung túc. Dân sinh con đẻ cái, sản xuất và chăn nuôi đều phát triển.

Khảo dị:
Đời vua Thái Tổ, Thái Tông
Con bế, con bồng, con dắt, con mang
Đời vua Thái Tổ, Thái Tông
Con dắt, con bế, con bồng con mang
Bò đen húc lẫn bò vàng
Bò vàng hết vía đâm quàng xuống sông
Thằng bé chạy về bảo ông
Bò đen ta ngã xuống sông mất rồi
Trời mưa Thái Tổ, Thái Tông
Con bế, con dắt, con bồng, con mang
Bò đen húc lẫn bò vàng
Húc quấy húc quá húc quàng xuống sông
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)