Đồn đây có đôi chim hồng,
Thường thường gáy mãi não nùng xót xa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001