12/08/2020 02:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồn đây có đôi chim hồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/08/2015 13:38

 

Đồn đây có đôi chim hồng,
Thường thường gáy mãi não nùng xót xa.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đồn đây có đôi chim hồng