Xuân thu cỏ xanh rồi vàng,
Sớm chiều mây kia đổi sắc.
Ai thương lạnh lẽo rừng tùng,
Muôn thuở một màu xanh ngắt.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)