Ao nhỏ kề bên rặng trúc,
Mở ra mảnh gương xinh xinh.
In bóng ngàn cây ngọc bích,
Thu vào muôn dặm trời xanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)