Mangez sur l’herbe

Mangez sur l’herbe
Dépêchez-vous
Un jour ou l’autre
L’herbe mangera sur vous.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Hãy ăn trên cỏ
Nhanh lên anh ơi
Một ngày nào đó
Cỏ sẽ ăn trên anh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hãy ăn trên thảm cỏ này,
Nhanh lên anh nhé cứ bày ra ngay.
Một lúc nào đó đến ngày,
Cỏ xanh sẽ phủ thật dày trên anh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Hãy ăn trên cỏ
Nhanh nhanh ai ơi
Một ngày nào đó
Cỏ ăn trên người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời