Tháng Chín rồi, em có về không?
Em về đi trên lối ven sông
Từng thu năm trước nay còn đợi
Đón bước chân em: ngọn gió hường.

Ôi những thu xưa buổi tựu trường
Tiếng guốc khua vang mấy phố hương
Trên những lan can mùa bối rối
Áo mới ai phơi với nắng vàng?

Có phải Thu hay gió đổi phương?
Mà đêm trăng ướt lạnh cành sương
Sáng nay phố lại vang tiếng guốc
Áo trắng rợp đường... và nắng trong.

Em đã về chưa tháng Chín mong?
Những phố ngày xưa rực đoá hồng
Kỷ niệm tựu trường như còn đó
Và đẹp làm sao những tim non.