33.67
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Quỳnh (180 bài)
- Du Tử Lê (400 bài)
- Hữu Thỉnh (150 bài)
- Nguyễn Phan Hách (57 bài)
- Trần Vàng Sao (21 bài)
Tạo ngày 07/11/2014 18:19 bởi tôn tiền tử
Huỳnh Kim Bửu sinh năm 1942 tại làng Trung Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Sinh thời ông là nhà giáo, sinh sống và dạy học ở Quy Nhơn. Ông qua đời tháng 2 năm 2013 sau một thời gian lâm bệnh nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Định.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Nơi con sông Côn chảy qua (Tập tản văn, bút ký – Nhà xuất bản Trẻ – 009)
- Mùa Thu biết thở ra hương (Tập thơ – Nhà xuất bản Hội nhà văn – 2010)
- Trong như tiếng hạc bay qua (Tập tản văn, bút ký – Nhà xuất bản Hội nhà văn – 2011)
- Ngõ phong lan (Tập thơ – 2013)