Hollo Andras (1953-1992) là nhà thơ Hungary, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Budapest năm 1977. Ông là nhà thơ có nhiều cảm tình với Việt Nam và đã sáng tác những bài thơ khá đặc sắc về vị lãnh tụ yêu dấu của nhân dân Việt Nam: Hồ Chí Minh.

Tác phẩm:
- Bướm ép (Préselt lepke, 1987)
- Huyền thoại làng Ixôp Phônvi ( Isap Falvi legendát, 1988)
- Các anh hãy cười còn tôi khóc (Nevessetek énúyis sirok, 1991) Giải thưởng Quốc gia  1990.