Chưa có đánh giá nào
Nước: Hungary
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Oravecz Imre (1 bài)
- Hollo Andras (9 bài)
- Gyurkovics Tibor (4 bài)
- Kányádi Sándor (4 bài)
- Nagy László (3 bài)
Tạo ngày 18/11/2018 19:24 bởi hongha83
István Simon (1942-2007) là nhà thơ, nhà báo Hungary. Ông từng làm công tác ngoại giao ở Hà Nội.