Chưa có đánh giá nào
Nước: Hungary
1 bài thơ
Tạo ngày 18/11/2018 19:24 bởi hongha83
István Simon (1942-2007) là nhà thơ, nhà báo Hungary. Ông từng làm công tác ngoại giao ở Hà Nội.