Về Thầy...!
Người ta thường bảo:
    "Có những niên học trôi qua
như một chuyến đò.
    Đời Thầy giáo quạnh hiu
với nổi niềm cây đa bến nước.
Những người lái đò còn có đưa có rước,
Trò qua đời Thầy như một chuyến đò đưa"

Nhưng...
Có ai biết chăng!
Những đêm quạnh hiu bên khung cửa gió lùa
Bên trang giáo án hằng đêm Thầy thao thức.
Cho ngày mai những bông hoa tươi đẹp nhất.
Nở giữa vườn xuân đất Việt kính yêu.
Dù mai này ngôi trường có xanh rêu
Dù gốc phượng có già theo năm tháng
Thầy vẫn ở lại với niềm tin sáng lạng
Vẫn dắt dìu từng thế hệ chúng em.
Cho mỗi cuộc đời ngày một xanh thêm.
Cho mái tóc nhuộm thêm màu phấn trắng.
Cho niềm vui nở trên cuộc đời thầm lặng
Không như người lái đò đưa rước chiều hôm.


(Kỷ niệm ngày 20.11.2004)