Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hoàng Vũ vào 09/10/2008 02:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoàng Vũ vào 09/10/2008 02:20

Mắt lồi, hô miệng, sún mấy răng.
Trời đất tạo ra đúng một thằng?
Đức? Tài? Danh lợi, đều không cả!!
Cầu thực, tha hương, khốn nạn chăng???