Chuyện tình lạ quá Tuấn ơi
Con đom đóm ấy bay rồi còn đâu,
Lập loè ngủ dưới mồ sâu
Đất nâu đừng nhắc lại câu chuyện buồn
Tình yêu chớp bể mưa nguồn
Mai tôi chết tóc ai luồn ngang môi.


Nguồn: Hoàng Nhuận Cầm, Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, NXB Hội nhà văn, 2007