Là tiếng đàn hàng xóm
Bên nhà chú thương binh
Chắc hôm nay chú ốm
Nên tiếng đàn lặng thinh?

Em rủ thêm mấy bạn
Đến thăm chú cho vui
Chú thương binh mỉm cười
Cầm tay em lắc lắc

Ngồi giữa bầy trẻ nhỏ
Chú thấy khoẻ lên nhiều
Cây đàn ghi-ta gỗ
Bỗng tự ngân bao điều...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]