Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Đức
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 17/10/2020 11:51

Auf eine Reise

Sei nicht niedergeschlagen, bald wird die Nacht kommen,
Wenn wir den kühlen Mond heimlich lachen sehen können
Über der schwachen Landschaft,
Und wir ruhen uns Hand in Hand aus.

Sei nicht niedergeschlagen, die Zeit wird bald kommen
Wenn wir uns ausruhen können. Unsere kleinen Kreuze werden stehen
Am hellen Straßenrand zusammen,
Und Regen fällt und Schnee fällt,
Und die Winde kommen und gehen.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đêm sẽ đến sớm thôi, đừng tuyệt vọng
Để thấy trăng thanh bóng lặng như tờ
Trên vùng thôn quê thấp thoáng nhạt mờ
Ta cùng nghỉ, đan nhau bàn tay ấm.

Đừng tuyệt vọng, thời gian không bước chậm
Khi ta nằm. Thánh giá vẫn trên môi
Đường tương lai ta cùng bước chung đôi
Dù mưa rơi, dù tuyết đổ tơi bời,
Dù gió táp, mặc tình đi và đến.


Bài thơ 8 chữ dựa theo bản dịch tiếng Anh từ nguyên bản tiếng Đức của dịch giả James Wright.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của James Wright

On a journey

Don’t be downcast, soon the night will come,
When we can see the cool moon laughing in secret
Over the faint countryside,
And we rest, hand in hand.

Don’t be downcast, the time will soon come
When we can have rest. Our small crosses will stand
On the bright edge of the road together,
And rain fall, and snow fall,
And the winds come and go.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Đừng thất vọng, màn đêm rồi sẽ đến
Lúc trăng mơ như một nụ cười thầm
Hiện nhạt nhoà nơi đồng quê yên vắng
Tay trong tay, thư thả ngắm cùng nhau

Đừng thất vọng, thời gian rồi sơm đến
Lúc chúng mình đang dừng lại nghỉ ngơi
Thập tự giá con con rồi dược dựng
Bên vệ đường lấp loá đứng cạnh nhau
Và mưa tuôn, tuyết đổ, gió cuốn mau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời