11/08/2022 09:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một cuộc hành trình
Auf eine Reise

Tác giả: Hermann Hesse

Nước: Đức
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 17/10/2020 11:51

 

Nguyên tác

Sei nicht niedergeschlagen, bald wird die Nacht kommen,
Wenn wir den kühlen Mond heimlich lachen sehen können
Über der schwachen Landschaft,
Und wir ruhen uns Hand in Hand aus.

Sei nicht niedergeschlagen, die Zeit wird bald kommen
Wenn wir uns ausruhen können. Unsere kleinen Kreuze werden stehen
Am hellen Straßenrand zusammen,
Und Regen fällt und Schnee fällt,
Und die Winde kommen und gehen.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đêm sẽ đến sớm thôi, đừng tuyệt vọng
Để thấy trăng thanh bóng lặng như tờ
Trên vùng thôn quê thấp thoáng nhạt mờ
Ta cùng nghỉ, đan nhau bàn tay ấm.

Đừng tuyệt vọng, thời gian không bước chậm
Khi ta nằm. Thánh giá vẫn trên môi
Đường tương lai ta cùng bước chung đôi
Dù mưa rơi, dù tuyết đổ tơi bời,
Dù gió táp, mặc tình đi và đến.
Bài thơ 8 chữ dựa theo bản dịch tiếng Anh từ nguyên bản tiếng Đức của dịch giả James Wright.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hermann Hesse » Một cuộc hành trình