Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Đức
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 06/03/2007 14:28, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/12/2017 20:34

“Von schönen Lippen fortgedrängt, getrieben...”

Von schönen Lippen fortgedrängt, getrieben
Aus schönen Armen, die uns fest umschlossen!
Ich wäre gern noch einen Tag geblieben,
Da kam der Schwager schon mit seinen Rossen.

Das ist das Leben, Kind! Ein ewig Jammern,
Ein ewig Abschiednehmen, ew'ges Trennen!
Konnt denn dein Herz das mein'ge nicht umklammern?
Hat selbst dein Auge mich nicht halten können?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quang Chiến

Bị xua khỏi làn môi tươi đẹp
Khỏi cánh tay xinh từng ôm xiết không rời!
Tôi muốn ở bên em thêm ngày nữa,
Nhưng người đánh xe cùng ngựa đã tới nơi.

Đời là vậy, hỡi em! Là tiếng than bất tận
Là chia tay triền miên, là xa cách suốt đời!
Sao mắt em không giữ tôi ở lại?
Sao tim em không khoá chặt tim tôi!

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản tiếng Đức

Von schönen Lippen fortgedrängt, getrieben

Von schönen Lippen fortgedrängt, getrieben
Aus schönen Armen, die uns fest umschlossen!
Ich wäre gern noch einen Tag geblieben,
Da kam der Schwager schon mit seinen Rossen.

Das ist das Leben, Kind! Ein ewig Jammern,
Ein ewig Abschiednehmen, ew'ges Trennen!
Konnt denn dein Herz das mein'ge nicht umklammern?
Hat selbst dein Auge mich nicht halten können?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời