19/07/2024 19:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Bị xua khỏi làn môi tươi đẹp...”
“Von schönen Lippen fortgedrängt, getrieben...”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 05/03/2007 14:28

 

Nguyên tác

Von schönen Lippen fortgedrängt, getrieben
Aus schönen Armen, die uns fest umschlossen!
Ich wäre gern noch einen Tag geblieben,
Da kam der Schwager schon mit seinen Rossen.

Das ist das Leben, Kind! Ein ewig Jammern,
Ein ewig Abschiednehmen, ew'ges Trennen!
Konnt denn dein Herz das mein'ge nicht umklammern?
Hat selbst dein Auge mich nicht halten können?

Bản dịch của Quang Chiến

Bị xua khỏi làn môi tươi đẹp
Khỏi cánh tay xinh từng ôm xiết không rời!
Tôi muốn ở bên em thêm ngày nữa,
Nhưng người đánh xe cùng ngựa đã tới nơi.

Đời là vậy, hỡi em! Là tiếng than bất tận
Là chia tay triền miên, là xa cách suốt đời!
Sao mắt em không giữ tôi ở lại?
Sao tim em không khoá chặt tim tôi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Bị xua khỏi làn môi tươi đẹp...”